Personal tools

Hackstory Twitter Hackstory Facebook

Jesse Tuttle

From Hack Story

Jump to: navigation, search
Staff Zap (Under Construction)black.jpg

Hacker contractat per l'FBI per protegir els seus sistemes. A canvi d'això, també li van prometre immunitat en les seves actuacions... fins que va entrar als ordinadors de la policia. El van detenir i que jo sàpiga encara (2006) està pendent de judici.[1]

Notas

  1. Xavier Caballé
Retrieved from "Jesse_Tuttle"
Hackstory.es - La historia nunca contada del underground hacker en la Península Ibérica.